Referater

Læs seneste referater.

Læs mere

Udvalg

Stående udvalg i EIR

Læs mere

Bestyrelsen

Bestyrelsen for EIR

Læs mere

Velkommen til Esbjerg Idrætsråd

Esbjerg Idrætsråd

Esbjerg Idrætsråd – idrættens organisation

Esbjerg Idrætsråd overordnede formål er,

– at fremme idrættens interesser i Esbjerg Kommune, herunder at arbejde for konstruktive relationer Esbjerg Kommune, rådets medlemsforeninger, organer med – at fremme mangfoldigheden i udbuddet af idrætsaktiviteter.

– at der er kvalitativ udvikling i de udbudte idrætsaktiviteter.

Samtidigt med dannelsen af den nye storkommune, hvor Esbjerg blev sammenlagt Bramming og Ribe, startede Esbjerg Idrætsråd sit virke som paraplyorganisation for idrætsforeningerne i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Idrætsråd ønsker i tæt samarbejde alle idrættens interessenter at bidrage til en positiv udvikling af idrætten i Esbjerg.

EIR er høringspart for Esbjerg Kommune i alle væsentlige sager, hvor idrætten er part.

Foreningernes vilkår er meget væsentligt for vores virke, men der er også andre vigtige emner på dagsordenen. Udvikling af børne- og ungdomsidrætten, rekruttering og uddannelse af trænere- og ledere, idrætten som en del af den kommunale sundhedsindsats og udvikling af fremtidens idrætsfaciliteter er eksempler på dette.

Esbjerg Idrætsråd består af i alt 16 medlemmer, hvor der vælges 8 fra Esbjerg, 5 fra Ribe og 3 fra Bramming. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen. Dette sikrer en passende repræsentation fra alle byer.

Kontingentsatster for foreningers medlemskab af Esbjerg Idrætsråd:
0-99 medlemmer – 300 kr.
100 – 499 medlemmer – 500 kr.
500 medlemmer og derover – 1500 kr.

Foreningsbrev med status på EIR’s arbejde