MØDER I ESBJERG IDRÆTSRÅD

Månedsmøde

Esbjerg Idrætsråd holder møde ca. hver 2. måned.
Møderne afholdes skiftevis i Esbjerg, Bramming og Ribe.

Læs alle referater fra bestyrelsesmøder her