Referat fra bestyrelsesmøde

10. december 2015
Referat fra bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Deltagere: Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS), Finn Larsen (FL)

Fraværende med afbud: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Otto Pedersen (OP), Kim Nikolajsen (KN), Svend Petermann (SP),

Referent: Mai Hansen
Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra mødet d. 11. november 2015

2.      Korte meddelelser

3.      Årets leder- og idrætspris

4.      Mødeplan for 2016

5.      Eventuelt
Referat:

Ad.1.    

Godkendt

Ad.2.      

VP deltager i informationsmøde d. 12. januar 2016 om frivilligbørs, som EIRs repræsentant. BC deltager i mødet om frivilligbørs i februar.
BPA laver svar til høringssagen fra Esbjerg Kommune om rygecharter.
Det er et problem, at der ikke er is på Skøjtebanen Torvet endnu.

Ad.3.      

Vores forslag til modtager af Idrætspris og Lederpris blev vendt. Der var forslag fremme om bl.a. Esbjerg Energy som modtager af Idrætsprisen og valget faldt på Børge Hansen, EAM som modtager er Idrætsrådets lederpris.

Ad.4.      

MH sender invitationer ud til møder via outlook.

Ad.5.      

Intet.