Referat fra bestyrelsesmøde

Bramming Kultur- & Fritidscenter
Den 10. september 2018
Kl. 17.30 – 20.00
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Bramming Kultur- & Fritids Center
Dato:  10. september 2018
Tidspunkt:  17.30 – 20.00

Deltagere: Villy Grøn (VG), Birthe Paarup Andersen (BPA), Helle Rohde (HR), Kim Bo Skøtt (KBS), Jens Nielsen (JN), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Teddy Barrett (TB), Bent Schmidt (BS), Hanne Holden (HH)

Fraværende med afbud: Kim Nikolajsen (KN), Brigitta Christensen (BC),Svend Petermann (SP), Henrik Mortensen (HM), Tommy Kristoffersen (TK),

Referent:  Villy Grøn (VG)

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra mødet d. 6. juni
Forretningsudvalget orienterer
Nyt fra udvalg
Drøftelse af EIRs struktur
Referent til næste møde
Eventuelt

Referat:

Ad.1. Godkendt.

Ad.2. K&F mødet udsat til 20. november. Udvalget er ikke klar til at tale omgebyrordningen.
Vi er helt uforstående overfor, at denne situation er opstået, men vurderer samtidigt, det er formålsløst at mødes med udvalget, når de helst er fri.
Foreningsmødet den 31. oktober aflyses. Vi havde håbet, at mødet kunne have været brugt til at gennemgå ny lokaleordning.
Datoen bruges i stedet til drøftelse af intern struktur og arbejdsform.
Forvaltningen har sat breddekonsulenten, som blev bevilget sidste år, ind som besparelsesforslag i år. Vi undrer os.
Ad.3. Nordisk Idrætsudveksling i Esbjerg blev afviklet særdeles godt.
SSP har holdt møde. Problemer med meget unge, meget fulde ved byfester.
Ad.4. Der blev taget hul på emnet med en kort SWOT analyse. (Stikord med som bilag). Temamøde for bestyrelsen den 31. oktober kl. 17.30 – 21.30. Sted følger.
Ad.5. Næste ordinære møde er den 7. november.
Teddy meldte sig frivilligt som referent
Ad.6. Intet.