Referat fra bestyrelsesmøde

Esbjerg City, Torvet
D. 11. december 2014
Kl. 17.00-18.30

Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Esbjerg City, Torvet
Dato: 11. december 2014
Tidspunkt:  Kl. 17.00-18.30

Deltagere: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Knud Aage Bech (KAB), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Ole Hagensen (OH), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Kim Nikolajsen (KN)

Fraværende med afbud: Otto Pedersen (OP), Marianne Stokbæk (MS)

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra mødet d. 12.11.14

2.      Korte meddelelser

3.      Årets leder- og idrætspris

4.      Godkendelse af mødeplan for 2015

5.      Eventuelt
Referat:

Ad.1.       Godkendt

Ad.2. 
BC: Der er arbejdet videre med at lave en sammensmeltning af Idrætsnatten og Foreningernes Dag og det ser ud til at komme til at falde i hak. Der er en positiv stemning omkring det. Vi ønsker, at der skal sendes noget ud lige efter jul. Vi ønsker en kommunal tovholder/kontaktperson, men dette er ikke afklaret.
Esbjerg Kulturnat har henvendt sig om et evt. samarbejde m. Esbjerg City.
KN: I eliteidrætsrådet har man diskuteret berettigelsen af rådet, hvilket har fået arbejdet tilbage på sporet og møderne er blevet væsentligt bedre. En god proces er sat i gang.
KBS: Fordelingsudvalgets evalueringsmøde er udsat til uge 6 pga. sygdom. Der er ikke helt klarhed over, om alle problemer er blevet løst, da medlemmerne af udvalget mangler tilbagemeldinger fra Forvaltningen. OH kunne fortælle, at der er ro på i isklubberne og samarbejdet kører godt.
OH: Takkede for opmærksomheden ved Esbjerg Ishockeyklubs 50 års jubilæum.
JH: SSP møde var aflyst pga. for få tilmeldinger.
Vedr. Ribe by Night er den øvrige arbejdsgruppe blevet gjort bekendt med, at såfremt foreningerne ikke bakker op om arrangementet i 2013, så trækker idrætsrådets sig ud af samarbejdet, hvilket nævnes i invitationen til klubberne. Dette var man naturligvis ærgerlige over i arbejdsgruppen.
MH: Efterlyste materiale til vores facebook-side.
VG: Har modtaget invitation til at deltage i den arbejdsgruppe, der skal se på en ny idrætspolitik.
Skal til møde med formanden for skoleudvalget Diana Mose Olsen og Jørn Henriksen om, hvordan  skole og idræt kan arbejde sammen.

Ad.3.       Nominerede og endelig modtager af idrætsprisen besluttes af Borgmesteren i samråd med VG og Jydske Vestkysten.
EIRs bestyrelse er nået til enighed om, hvem der skal nomineres til Lederprisen. De nomineres offentliggøres sammen med de nominerede til idrætsprisen.

Ad.4.       Mødet i februar flyttes til d. 3/2 og septembermødet bliver flyttet til d. 14/9.
Repræsentantskabsmødet bliver sat til onsdag d. 4. marts og flyttes formodentligt til Musikhuset.

Ad.5.       Intet.