Referat fra bestyrelsesmøde

Den 12. juni 2017
Referat fra EIR Bestyrelsesmøde d.12. juni 2017.

1.    Referatet godkendt.

2.    Udkast til planen for KV 17 blev fremlagt, af det nedsatte udvalg.

–      Der arbejdes ud fra en samlet strategi, således der bliver en tydelig og brugbar plan. Planen har et for øje at få bedre vilkår for foreningerne. Med de nuværende lokalegebyr/egenbetalingsregler oplever alt for mange foreningsledere, at det simpelthen er blevet for hårdt.

Der er brug for at vi også husker glædes og fællesskabet i foreningerne.

–      Vi vil ydermere få fakta om indtægter og udgifter fra 5 forskellige helt almindelige foreninger – spredt ud over kommunen.

–      DIF vil være os behjælpelige med indsamling af data, således vi kan sammenligne foreningslivet med 6 andre jyske byer.

–       Hvis der bliver brug for en anden strategi, må vi ”ryste posen”, og fordele.

Foreningslivet er en investering. Der planlægges vælgermøde i uge 43.

3.    FU orienterer.

VG har haft en drøftelse med kontorchef Lene Andersen omkring vores indstilling til en ansættelse af en breddekonsulent. Vores vinkel om brugen af denne tages med i de videre drøftelser på udvalg/forvaltningsplan.

4.    Nyt fra udvalg:

–      Nordisk Idrætsudveksling bliver i år repræsenteret af floorballklubben i Esbjerg. Turen er planlagt, og alle glæder sig. Turen bliver også repræsenteret med udvalgsmedlemmer fra Børn og Kultur sat to fra EIR.

Næste år er Esbjerg vært. Planlægningen af dette går i gang efter sommerferien.

Det opleves der er forskel på Lysanlæg ved kommunens multibaner. Sparring med de involverede klubber er i gang.

Tjæreborg Boldklub har et nyt tiltag i gang, efterskole kontigent, med mulighed for tilknytning når de unge er på efterskole. En ide som måske kan bruges af andre.

Fordelingsudvalget har set på indkomne klager og forsøgt at tilgodese alle ønsker, så godt som det har været muligt. Det er dog stadig en stor udfordring omkring isbanerne, da der mangler tid.

5.    Eventuelt.

Ref. Næste gang Jan Hansen