Referat fra bestyrelsesmøde

12. september 2016
Bestyrelsesmøde mandag d. 12.9.2016 kl. 17.30 i mødelokale 1, Blue Water Dokken.

Deltagere: Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitte Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birteh Paarup Andersen (BPA), Claus Jensen (CJ), Palle Guldager Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MSS), Svend Petermann (SP), Teddy Barret (TB), Otto Pedersen (OP), Villy Pedersen (VP), Kim Nikolajsen

Afbud: Finn Larsen (FL), Jan Hansen (JH)

Referent: Claus Jensen

Dagsorden:

1)     Godkendelse af referat fra mødet d. 8. juni 2016

2)     Forretningsudvalget orienterer

3)     Nyt fra udvalg

4)     Kommende møder

5)     Referent til næste møde mandag d. 14. november

6)     Eventuelt

Referat:

Ad 1)

Referat godkendt

Ad 2)

·        Fremtidige møder planlagt

·        Bekymring hvis klubber bliver presset hårdere og hårdere økonomisk

o   Glæden ved bestyrelsesarbejdet kan forsvinde

o   Generationsskifte i bestyrelser kan blive svært

o   Udfordrer kommunen

 Ad 3)

·          Nordisk idrætsudvikling – Fik 3. plads – Godt arrangement

o              Samarbejde mellem klubber

o              2017 idrætsgren uafklaret

·          Kommunemøde DBUJylland og fodboldklubber den 26/9

·          Eliteidrætsklasser – Evt. flytning er landet!

·          SEPE – Budget – Hockeyhal kommer, ingen rutchebane!

·          Idrætslige fællesskaber for ikke-idrætsaktive (PK og BC) – udvalgsmøde – fripladsordning tema – Kun 7% ikke aktive!

o              Streetmekka kom med indspark – vil gerne i dialog med foreninger!

·          MSS – Idrætsfællesskaber på tværs: Der vurderes ikke at være et problem

·          BC – Foreningernes dag afholdt med succes!

·          MSS – Tidlig udvikling og fastholdelse: Der vurderes ikke at være et problem! Manglende foreningsfastholdelse i ghettoområde!

 Ad 4)

·          Gebyr workshop d. 13/9 (og 25/10) – 6 stk. VG, HR, PGK, CJ, samt Birthe (svømmeklub), Conni (Tjæreborg IF)

·          Møde m. K&F udvalget d. 27/9 – HR og TB

·     Nye initiativer til at styrke foreningsarbejdet – idrætskonsulent?

·     Udbygning og modernisering af idrætsfaciliteter

·          Stormøde d. 26/10 – Invitation er udsendt!

Ad 5)

·          Brigitta

Ad 6)

·          Udviklingshæmmede i Ribe BK emne til fond

·          Jørn Gade gebyr, haller

·          Finn melder sig ud af EIR!