Referat fra bestyrelsesmøde

14. november 2016
Bestyrelsesmøde mandag d. 14.11 2016 kl. 17.30 i mødelokale 4, Danhostel Ribe

Deltagere: Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Claus Jensen (CJ), Palle Guldager Kristensen (PGK), Helle Rohde Pedersen (HRP), Marianne Stokbæk (MS), Svend Petermann (SP), Otto Pedersen (OP), Villy Pedersen (VP), Jan Hansen (JH)
Afbud:  Teddy Barret (TB), Kim Nikolajsen (KN)
Referent: Brigitta Christensen

Referat:

AD 1    Godkendelse af referat fra mødet d. 12. september 2016 
Godkendt.

AD 2  Forretningsudvalget orienterer
FOU’s orientering tager udgangspunkt i de udsendte dagsordenspunkter.
Generelt er det nogle rigtig konstruktive møder i FOU.

AD 3  Nyt fra udvalg
• Nordisk idrætsudveksling 2017(JN) – Sportsgrenen er nu fastlagt, og det bliver Floorball drenge i Eskilstuna. Fra de svenske arrangørs side, har det været et særdeles dårligt forløb omkring udvælgelse af sportsgren.
• SSP (HRP) – Møderne i SSP-regie er blevet bedre og bedre og bidrager også konstruktivt til vores foreninger. En generel orientering om, hvad der rører sig samt nye tiltag er altid på dagsordenen. Styrken er den brede deltagelse på møderne. Næste møde finder sted i uge 47.
• Kommunemøde DBU Jylland og fodboldklubber (CJ) blev afviklet den 26/9. God dialog, hvor det overordnede tema var ”Hvordan holder man gang i teenagere? ” – skal man være med på et hold i stedet for være i en klub?
Tilfredshed med baneforholdene.
Opfordrer til at flere klubber er fælles om at dele kunstgræsbanerne.
Kritik af, at det er svært at booke banen i Ribe, fordi den ikke kører på en fælles booking platform sammen med de andre kunstgræsbaner.
• Eliteidrætsklasser (VG) – man skal til at kigge på, hvordan strukturen skal være for det fremtidige udvalg.
• SEPE (PC) – Orienterede fra en spændende ERFA-tur til KBH. Super besøg hos Frank Jensen, overborgmester i KBH. Masser af nye initiativer og imponerende flotte projekter er på vej. Besøg i Royal Arena, der udover en top 10 ambitiøs musikarena i verden skal den også indeholde masser af sport. De går all in på tingene og har en plan for hele udviklingen på alle områder.
• Idrætslige fællesskaber for ikke-idrætsaktive (BC) – det sidste møde i arbejdsgruppen blev aflyst i lighed med flere andre udvalg. HRP tager input med fra MS til et af de udvalgsmøder, der gennemføres.

AD 4  Opfølgning på møder

Gebyr workshop
VG orienterede fra de 2 møder, der havde været i gebyr workshoppen d. 13/9 og d. 25/10 – fra idrætsdelen deltog VG, HRP, PGK, CJ, samt Birthe (Svømmeklub Esbjerg), Conni (Tjæreborg IF).
Første møde gik mest på at brainstorme på forskellige muligheder. Det er ikke ubetinget nemt at finde løsninger, da der også ligger indekskrav bag ved f.eks. opkrævning af et beløb for alle medlemmer.
Efter første møde blev der samlet op og arbejdet videre med materialet.
Andet møde – kiggede man på de muligheder, der var lagt frem. Enighed om, at ikke alle forslag var gangbare i virkeligheden. Kommunen opfordret til at kigge på Herning og Vejle, der har nogle rigtige fornuftige gebyrregler. Konklusionen er, at det er umuligt at lave en total fair ordning, men der er nu sat en proces i gang, der stille og roligt vil blive fulgt op på.

Møde m. K&F udvalget d. 27/9 – HRP og TB deltog
Generelt er der en bedre dialog efter færre deltager i møderne.
Orientering fra budgetforliget. Dialog omkring ansættelse af konsulent i Kultur- og Fritid – ønske fra EIR.
Der blev ikke sat de store forhåbninger til udarbejdelse af en langsigtet investeringsplan – og der er vi desværre ikke høringspart. Enighed om at følge op på det i fremtiden.

Stormøde d. 26/10
HRP og BPA har været primus motor i mødet mellem skoler og foreningslivet. God deltagelse og god dialog, der stiller store forventninger til det fremtidige samarbejde. Givtigt at både skole, dagtilbud, foreninger, fritidsledere, politikere og formænd for skolebestyrelserne deltog.

Der arbejdes videre med:
• Partnerskabsaftaler, der skal underskrives inden 15. januar 2017
• Endnu større lokalforankring
• At få endnu flere foreninger ind i samarbejdet (EIR’s opgave)

Peter Hundebøll er stillet til rådighed i hele processen.

Initiativpligten ligger hos skolerne – men det er fritidslederen, der skal trække det store læs. Det er en SKAL-opgave…

AD 5   Årets leder og årets klub
Indkaldelse til indstilling af emner er udsendt den 14.11. På julemødet udvælges kandidaten til Årets leder. Årets klub er først aktuelt i det nye år. Udviklingshæmmede i Ribe BK er stadig et emne til prisen.

AD 6  Indkaldelse af suppleant og valg til bestyrelsen i marts
Tommy Kristoffersen spørges, om han vil træde ind i bestyrelsen efter Finn. Begrundelsen for valget af Tommy er, at han repræsenterer en nichesport i lighed med Finn og er repræsentant foren issport, som har været en mangelvare siden Esbjerg Ishockey Klub stoppede i bestyrelsen.

Listen over de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg medsendes dette
referat. Folk opfordres til at give besked i god tid, hvis folk ikke
ønsker genvalg.

AD 7 Referent til næste møde, torsdag den 8.12 i på Esbjerg City’s kontor, Torvet 16 1. sal.
Palle Kristensen

AD 8 Eventuelt
BPA efterlyser kommentarer til den Fritidskulturelle pulje senest mandag i uge 47.