Referat fra bestyrelsesmøde

Danhostel Ribe
Den 2. maj 2018
Kl. 17.30 – 20.00

Sted: Danhostel, Ribe
Dato: 2. maj 2018
Tidspunkt: 17.30 – 20.00

Deltagere: Svend Petermann (SP), Helle Rohde (HRP), Kim Bo Skøtt (KBS), Villy Grøn (VG), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Birthe Paarup Andersen (BPA),Tommy Kristoffersen (TK), Hanne Holden (HH), Jens Nielsen (JN), Brigitta Christensen (BC)

Fraværende: Bent Schmidt (BS), Henrik Mortensen (HM), Jan Hansen (JH), Kim Nikolajsen (KN), Teddy Barrett (TB)

Referent: Kim Bo Skøtt

Dagsorden

Godkendelse af referat fra mødet d. 29. januar 2018
Konstituering af bestyrelsen
– SSP-samarbejde – HH og JH
– Nordisk Idrætsudveksling – VG, JH og JN
– SEPEs bestyrelse – VG og PK
– FU – VG, HRP, BPA, KN og TB
– Fordelingsudvalg – BC, KBS og HRP
– Fodboldbaneudvalg – JN, og CJ
– Samarbejde med skole og dag tilbud – HRP og BPA
– Fonde – PGK og HRP
– Politisk udvalg – KBS, TB,BPA og HRP
Evaluering af repræsentantskabsmødet
Opfølgning på møde med Kultur & Fritidsudvalget
Forretningsudvalget orienterer
Nyt fra udvalg
Eventuelt
Referat

Ad 1

Referatet er godkendt

Ad 2 og 3

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: VG (valgt af repræsentantskabet)

Næstformand: BPA

Kasserer: HRP

Udvalg
– SSP-samarbejde – HH og JH
– Nordisk Idrætsudveksling – VG, JH og JN
– SEPEs bestyrelse – VG og PK
– FU – VG, HRP, BPA, KN og TB
– Fordelingsudvalg – BC, KBS og HRP
– Fodboldbaneudvalg – JN, og CJ
– Samarbejde med skole og dag tilbud – HRP og BPA
– Fonde – PGK og HRP
– Politisk udvalg – var ad hoc udvalg ifm KV17. Er nu nedlagt

Ad 4

VG: Godt møde hvor medlemsforeningerne der kom, bakker os op. Så gerne større opbakning. Godt indlæg fra idrætsforskeren af høj relevans. Samme tid, sted og menu næste år.

Ad 5

Mødet afholdes først d. 15.5.18.

Der har været møde med forvaltningen (BP):

Udmøntning af budgettet mht. gebyr. Der er ikke sket yderligere. Udvalget har pt. med forskellige interessenter (foreninger, SEPE m.fl.).
Konsulentansættelse – forvaltningen vil ikke besætte stillingen pga. besparelse. EIR undre sig da var valgkampstof og at det indgår i aftalen som visionskommune ifm. projekt Bevæg dig for livet
Vil afholde flere korte møder med forvaltningen (større frekvens)
Møde omkring gebyr med forvaltning og fire repræsentanter fra foreningerne (HRP):

Konstruktivt møde hvor der blev lyttet til os og vores frustrationer
Ærgerligt at vi ikke har opdateret vores hjemmeside med kontaktdetaljer. Claus modtog ikke invitation pga. forkert mailadresse
Aftalt proces for det videre arbejde for at få de 2 mio. kr. i spil
Vi kan komme i tidsnød ift. 1. januar. Vores fokus er at få den rigtige løsning og ikke presse en forkert løsning igennem pga. en stram deadline
Ad 6

VG:

FU har brugt tid på at forberede sig til forskellige eksterne møder. Arbejdsformen i FU er god og sikre ens meldinger i kontakten til bl.a. Esbjerg Kommune.
Kricketklubben skal flytte sit anlæg. Alt var planlagt, men der er opstået tvivl om aftalerne. Processen er udskudt for nærmere afklaring
HRP:

Skal deltage i et møde med fokus på politik for den frivillige sociale indsats
Ad 7

SSP-samarbejde – HH:Møde aflyst. Ikke sat ny dato
Nordisk Idrætsudveksling – JN:Afholdes i år i Esbjerg
I år er det multisport. Klubberne kommer med forskellige idrætsaktiviteter. Vi byder ind med bl.a. skydning, klatrevæg, rosport
Konference med de andre byerPokalen har ikke plads til flere navne. Skal diskutere om der skal en ny pokal til. EIR har ikke midler til at sponsere ny pokal
Hvilke aktiviteter skal der på programmet de næste 4 år
SEPEs bestyrelseProblem med en Team Esbjerg kamp, hvor der ikke var plads i Dokken pga. dart arrangement. Blev spillet i Varde. Udfordringen er, at TV2 suverænt bestemmer spilletidspunkt og at det meldes sent ud. Det kan ikke ændres pga. TV2 kontrakten
FordelingsgruppenHovedfordelingsmøde afholdt. Gik generelt godt. Ingen søger salen på Ansgar skolen, Ribe. HRP har undersøgt og de eneste grunde må være dårligere badefaciliteter og dårligt lydanlæg. Bør vi have fokus på
Der skal diskuteres nye retningslinjer – alternativt om de politiske udmeldte rammer skal stå alene uden nærmere specificering. Gruppen arbejder mest ud fra bred viden om foreninger og aktivitetsniveauer, så behovet er der måske ikke. Diskuteres i 2. halvår 2018
FodboldbaneudvalgJens: Klubberne er nogenlunde tilfreds
Der er overført ubrugte midler fra sidste år til vedligehold pga. vejret
Klubberne er utilfredse med booking systemet
Lysanlæg er forskellige på de forskellige lysanlæg. EK har meldt ud, at der i perioden fra 2018 – 2020 skal ske udskiftning, så alle anlæg har ens lysanlæg for at optimere vedligehold. Pris skønnet til omkring 7,5 mio. kr. Vi er skeptiske/undre os, da vi ser flere udfordringer som fx foreningernes finansierede anlæg, faktisk behov mm. Kan pengene bruges bedre. Vi skal have nærmere detaljer, hvis vi bliver hørt i sagen.
Samarbejde med skole og dag tilbud. HRP: Vi er stadig med, men pt. ikke megen aktivitet
Ribe by night, er i gang med planlægning. SP er med i planlægsgruppen
Ad 8

VG: Vi bør evaluere den måde EIR er organiseret og arbejder på. Emnet skal diskuteres på et separat møde og gerne med en ekstern facilitator.
Hjemmesiden skal have en generel make over. Herudover skal vi sikre, bestyrelsesmedlemmernes kontaktdetaljer er korrekte. Alle tjekker og giver besked til Mai om eventuelle ændringer. VG kontakter SEPE, Niels Bækgaard
BC: Der kommer storskærm på torvet med nogle af Danmarks kampe til fodbold VM
VG: Lørdag holder Skads Skytteforening 150 års jubilæum. BPA repræsenterer EIR
Referent på næste møde: Hanne Holden