Referat fra bestyrelsesmøde

4. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Deltagere:  Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn(VG), Jens Nielsen (JN), Villy Petersen (VP), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Marianne Stokbæk (MS), Birthe Paarup Andersen (BPA), Annemette Knudsen Andersen (AKA)

Fraværende med afbud: Otto Pedersen (OP), Svend Petermann (SP), Jan Hansen (JH), Helle Rohde (HR), Kim Nikolajsen (KN), Finn Larsen (FL)

Referent: Annemette Knudsen Andersen

(Næste møde Kim Bo Skøtt J)

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra mødet d. 10. december 2015

2) Forretningsudvalget informerer

3) Nyt fra udvalg

4) Repræsentantskabsmødet d. 15. marts 2016

5) EIRs møde m. Kultur & Fritidsudvalget d. 12. april

a) 1-2 punkter som vi ønsker at drøfte med udvalget

6) Eventuelt

Referat:

Ad. 1.

Godkendt

Ad. 2.     

VG orienterede om skolesamarbejdet – partnerskabsaftale.

Svømmeundervisning

Adm.aftale: Mai deltager til repræsentantskabsmødet. Alle andre møder ”klarer” vi selv.

Resten af opgaver – som før.

Ad. 3.     

JN og CJ: Opkridtningsmøde 22. februar i Bramming.

Generelt STOR ros til Lise Lotte Knudsen fra Forvaltningen.

VP Kunstgræsbanen i Ribe blev drøftet.

BC Street Mekka – stor succes.

PGK – SEPE – Problemer med fliser i bassin – i Bramming Svømmehal.

KBS Fordelingsudvalg – møderække er på plads.

MS Nordisk Idrætsudveksling – Stavanger: Marianne og Jens deltager.,

Marianne sørger for gaver til de unge. Hanne Præst bliver kontaktet – for at undersøge mulighederne for at komme til Stavanger.

Ad. 4.     

Mødet holdes på den Røde Okse. 15. marts kl. 18.00. Menu: Skipperlabskovs.

AKA – tager ikke imod genvalg.

EIR fonden – for at vi kan gøre brug af denne – vil BC og PGK lave et udkast til kriterie – til uddeling hvert år til Repræsentantskabsmødet. Hele bestyrelsen skal indstille. Første gang i 2017.

Jonas Dal kommer og giver oplæg efter mødet.

Ad. 5.     

Besluttet at kun Forretningsudvalget deltager.

a)      VG sender 1-2 punkter til forvaltningen.

Ad. 6.     

VP har deltaget i informationsmøde 12. januar til Frivillighedsbørsen. Få deltagere.

Frivillighedsbørsen foregår på Konferencehotellet den 8. februar. VP og BC deltager.

VP og VG har været til dobbelt jubilæum hos P.O., Bramming. 60 år og 20 års formandsjubilæum.

VG har haft netværksmøde – sikkerhed. Politiet kan ikke fremadrettet bistå v/arrangementer. F.eks. cykelløb. VG forventer at der laves et weekendkursus – trafik-officials – foreninger under DIF kan melde sig til.

VP Opfordrer SEPE til – i samarbejde m/foreninger i Bramming – at lave tilbud, så svømmehallen kan blive brugt noget mere. VP orienterede om en episode med Brammings Idrætsefterskole – hvor det endte med en god aftale.