Referat fra bestyrelsesmøde

Ribe Fritidscenter
4. september 2013
17.30-20.30
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Ribe Fritidscenter
Dato: 4. september 2013
Tidspunkt: 17.30-20.30

Deltagere: Annemette Knudsen Andersen (AKA), Kim Bo Skøtt (KBS), Knud Aage Bech (KAB), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Birthe Paarup Andersen (BPA), Villy Petersen (VP), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MS)

Fraværende med afbud: Jens Nielsen (JN), Helle Sørensen (HS), Otto Pedersen (OP), Kim Nikolajsen (KN), Palle G. Kristensen (PGK)

Referent: Mai Hansen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11.06.13
2. Forretningsudvalget informerer
3. Status på udvalg og arbejdsgrupper
a) SSP samarbejde – HS og JH
b) Eliteidrætssamrådet – VG og KN
c) Nordisk Idrætsudveksling – VG, MS og JN
d) SEPEs bestyrelse – VG og PGK
e) FU – VG, KAB, HR, BPA og KN
f) Fordelingsudvalg – BC, KBS og HR
g) Idrætsnatten – BPA, HS og OP
h) Ribe by Night – KAB og  JH
i) Fodboldbaneudvalg – JN, VP og CJ
j) Idrætsliv i bybilledet – BC
k) Aktiv Fritid – HS
l) Sport2Go
4. Eventuelt

Referat:
Ad.1.
KAB spurgte til foreningsguiden. BC fortalte, at hun har anfægtet prisen og ikke har hørt noget tilbage. Magasin laves i Århus. Enighed om, at det grundlæggende er et forkert signal at hyre et udenbys firma til at lave en foreningsfolder for Esbjerg. Mads Stendorf spørges til folderen ved lejlighed.
Referat godkendt.

Ad.2.
Havde møde d. 26. august, hvor dagsordenen blev sat sammen. Dato for møde m. politikere og form blev drøftet. Dato for mødet bliver d. 29. okt. og en arbejdsgruppe med VP, KAB og BPA blev nedsat.
Der laves invitation til politikerne som sendes ud snarest muligt. Partilederne for de partier der pt. sidder i byrådet inviteres. Vigtigheden i, at alle, der deltager i valgmødet ved, hvordan pladser fordeles efter valget, blev vendt. Det er vigtigt med personlige stemmer til de, der vil gøre noget for idrætten. Kan nævnes afslutningsvis på mødet d. 29. okt.

Ad.3.
SSP: Natteravnene i Esbjerg er nedlagt bl.a. pga. deres hjælp til Landsstævnet. Idræt for socialt udsatte er stadig noget man godt vil satse på.
Eliteidrætssamråd: VG orienterede om studietur til London. Hvordan laver man eliteidræt i England, hvor de har flere midler end herhjemme. Det er vigtigt, at vi udvikler os på talentudviklingen i Esbjerg for at være med på beatet.
Nordisk Idrætsudveksling: Havde en fantastisk tur, med nogle rare unge mennesker. MS orienterede. Esbjerg vandt konkurrencen til trods for, at Finland stillede med tri-atleter.  Pokal er sendt til reparation. Hvis det en anden gang skal være en blandet flok der skal af sted, skal der være en mere ligelig fordeling ml. deltagere fra forskellige klubber. Under udvekslingen drøftede politikerne integration, som måske ender med, at der kommer en delegation fra Eskilstuna til Esbjerg for at se nærmere på bl.a. aktiv fritid. MS vil gerne inddrages i planlægningen til Esbjerg.
SEPE bestyrelse: Forsøger at udvikle initiativer, bl.a. klubaktivitet for voksne. Flexfodbold afventer betaling. Der arbejdes med planer om at få en opholdsfacilitet i tilknytning til banerne.
Idrætsnatten: Blev afviklet i godt vejr. Synes det var godt besøgt. Er måske på budgettet for sidste gang, men vi afventer det endeligt vedtagne budget.
Ribe by Night: Afviklet d. 31. maj i godt vejr.
Fodboldbaner: VP konstaterede at Esbjerg Kommunes løfter om hurtigt svar på forespørgsler ikke har holdt. Det er et problem med rydning af brændenælder alle steder og flere steder har klubber har tilbudt deres hjælp. Esbjerg Kommune afviser at klubberne klarer opgaverne. Problematikken kan evt. tages op på mødet med politikerne.
Idrætsliv i bybilledet: Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Man er stadig med i kampen om at få skatercity/streetmekka til byen. Snak om for og imod, at der skal spyttes penge i projektet.
Sport2Go: HRP orienterede. Det starter op d. 9. september. 16 foreninger har meldt ind at de gerne vil være en del af det. Alt kommer til at ligge i centrum. SGI mener man er for langt væk. De 16 tilmeldte foreninger har ikke budt ind på ekstra lokaletid. De vælger at tage de ekstra ind på eksisterende hold. Det giver en udfordring for trænere og ledere på de hold, hvor der tilføres ekstra personer. Ud af 8 kommuner der har startet Sport2Go op, er der 4 tilbage. Her er det primært fitness, der har båret det igennem. Der er møde hver 14. dag for at følge opstarten. Projektet henvender sig primært til ungdomsuddannelserne og ikke 9. og 10. klasse. Det er ellers her, at de unge primært falder fra.

Ad.4 
Der er møde m. K&F d. 22. oktober kl. 16.00. I VGs fravær fører KAB ordet.
KAB, VG og BC tager til netværksmøde d. 10. sept.
Nordisk Idrætsudveksling – Esbjerg Golfklub må alliere sig med anden klub indenfor kommunen for at få deltagere nok. Der skal så vidt muligt spilles på deres bane. Det er vigtigt, at vi stiller hold og at det styres fra Esbjerg Golfklub. Kommende sportsgrene tages op m. VG i nærmeste fremtid.
Kunstgræsbane: Indholdet til et høringssvar omkring Esbjerg Kommunes udspil omkring kunstgræsbaner blev drøftet. CJ og BPA færdiggør svar, som efterfølgende er sendt til EIRs medlemsklubber. Høringssvar skal på hjemmesiden og sendes til fodboldklubberne.