Referat fra bestyrelsesmøde

Vestjysk Svæveflyveklub
Den 6. juni 2018
Kl. 17.00

Sted: Vestjysk Svæveflyverklub, Varde
Dato: 6. juni 2018
Tidspunkt: 17.00 – 20.30

Deltagere: Bent Schmidt (BS), Svend Petermann (SP), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Teddy Barrett (TB), Birthe Paarup Andersen (BPA), Hanne Holden (HH), Jan Hansen(JH), Tommy Kristoffersen (TK), Henrik Roed Mortensen (HRM)

Fraværende: Helle Rohde Petersen (HRP), Claus Jensen (CJ), Kim Nikolajsen (KN), Jens Nielsen (JN), Palle Kristensen (PK), Kim Bo Skøtt (KBS)

Referent: Hanne Holden

Dagsorden

Godkendelse af referat fra mødet d. 2. maj 2018
Forretningsudvalget orienterer
Nyt fra udvalg
Eventuel
Referat

Ad 1

Referatet er godkendt.

Ad 2

A: Der har været møde i Kultur/Fritidsudvalget, hvor (HRP) og (BPA) deltog. Der var mange spørgsmål, specielt omkring gebyrreglerne men forvaltningen var ikke ordentlig orienterede.

B: Der blev talt om at tage hul på snak om ændringer i EIR`s bestyrelse, så vi kan blive stærkere på området, evt. på næste møde i september.

C: Der blev talt om at vi evt. skal have en ekstern facilitator ud til mødet med foreningerne i oktober.

Ad 3

A: Nordisk Idrætsudvikling ved (JH): Der er ved at være styr på arrangementet den 29-30/6 + 1/7.

B: Der er endnu ikke kommet ny dato for møde i SSP som blev aflyst i marts.

Vi finder i EIR at det er vigtigt med samarbejde om de unge. (BC) vil spørge Steen Bach om, hvorfor der ikke har været nyt møde og (JH) vil finde ud af, hvor ofte der er aflyst møder.

C: Fordelingsudvalget (BC): Der var ingen klager til fordelingsudvalgsmødet, da der havde været et godt forarbejde inden mødet.

Ad 4

A: VG: Har fået mail om sagsfremstilling til ”bevæg dig for livet” som blev læst op. Det lyder utopisk og meget svær at udføre.

Der bliver sendt et oplæg til høringssvar rundt.

B: BPA: Tema for prioritering på den fritidskulturelle pulje 2019 sendes til høring.