Referat fra bestyrelsesmøde

8. december 2016
Bestyrelsesmøde torsdag den 8.12.2016 kl. 17.30 hos Esbjerg City, Torvet 16.1.

Deltagere: Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Claus Jensen (CJ), Palle Guldager Kristensen (PGK), Helle Rohde Pedersen (HRP), Marianne Stokbæk (MS), Svend Petermann (SP), Villy Pedersen (VP), Kim Nikolajsen (KN), Jan Hansen (JH), Tommy Kristoffersen (TK)

Afbud: Teddy Barret (TB), Finn Larsen (FL)

Referent: Palle Guldager Kristensen

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra mødet den 14.11. 2016
2) Korte meddelelser
3) Årets Leder- og Idrætspris
4) Eventuelt

Referat:

Ad 1)
Referat fra mødet den 14.11.2016 godkendt

Ad 2)
VG bød Tommy Kristoffersen velkommen i bestyrelsen, hvor han erstatter Finn Larsen, som har ønsket at udtræde.
VG orienterede om ny struktur i Eliteidrætsrådet (udvalg nedsat af Esbjerg kommune for at varetage Idrætspolitikken).
HRP oplyste at møde i SSP blev aflyst pga manglende tilmelding.
På baggrund af opsamling på ”stormødet” konkluderede HRP med opbakning fra bestyrelsen:
– Der kan tages kontakt til Esbjerg Idrætsråd, hvis nogen har brug for hjælp
– Det er et tilbud og vi er derfor IKKE forpligtet yderligere.
– Sagen lukket og ligger ved skolerne.

Ad 3)
VG`s indstilling til Idrætsprisen Esbjerg Energy, hvilket der var opbakning til.
Årets forening. Udviklingshæmmede i Ribe BK. BPA undersøger om der fortsat er aktivitet. (BPA har meldt tilbage – medtages på næste møde)
Følgende var i forslag til Lederprisen:
Lars Strandby, SGI – CC Grejsen, BB – Connie Greffel Frerks, EA – Mikael Frisgaard Sørensen, Gørding Lourup –Michael Karstensen, Tarp – Alex Herold, SIF Gym – Annie Høst, Hermod – Jan Mortensen, Hviding – Niels Boysen Kjær, Ribe, Jan Hausager, SGI.

Blandt disse gik CC Grejsen, Alex Herold og Jan Mortensen til afstemning.
Følgende stemmer i nævnte rækkefølge 9 – 2 – 3, hvorefter CC Grejsen får Lederprisen.

Som annonceret  forlod referenten mødet kl. 18,25.