Referat fra bestyrelsesmøde

8. juni 2016
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Deltagere: Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Villy Grøn (VG), Jens Nielsen (JN), Birthe Paarup Andersen (BPA), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Helle Rohde (HR), Marianne Stokbæk (MSSvend Petermann (SP), Teddy Barret (TB)

Fraværende med afbud: Otto Pedersen (OP), Villy Petersen (VP), ), Kim Nikolajsen (KN), Finn Larsen (FL),

Referent: Kim Bo Skøtt

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra mødet d. 13. april 2016

2.      Forretningsudvalget orienterer

3.      Nyt fra udvalg

4.      Udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper, der udspringer af idrætsstrategien

5.      Pris til ”Årets Forening”?

6.      Referent til næste møde mandag d. 12. september

7.      Eventuelt
Referat:

Ad.1.      

Godkendt.

Ad.2.

Der har været møde med K og U udvalget, hvor der pt. arbejdes på at indkalde til workshop i forhold til ”nytænkning” omkring gebyrordningen. Der har ligeledes været møde med forvaltningen, med gensidig orientering, herunder fordelingen. VG har deltaget i Johan Hoffmans fonds opstart, herunder er der pt. uddelt til de første (nye træningsbaner til EFB). Alle har muligheder for at søge, dog skal det være til idrætsmæssige forhold.
Ad.3.

–          Stavanger er stedet, hvor Nordisk Idrætsudveksling finder sted. Herfra deltager ishockey som sport. Alle ønskes en god tur.

–          Halfordelingen er afsluttet for i år. Alle foreninger har fået tilbagemeldinger.

–          Foreningernes dag er i gang med tilmeldingerne. Der er pt 60 foreninger tilmeldt.

–          Der er programsat boldbanemøde for den kommende periode.

–          Eliteidrætsrådet har haft møde. Der indkaldes til et nyt tiltag:

–          Orientering omkring eliten.

–          Der udarbejdes et program for næste møde med skole og foreninger (primo oktober).

Ad.4.      

–    TB vælges til arbejdsgruppen: Nytænkning i forbindelse med hvervning af foreningsmedlemmer.

–    MS vælges til arbejdsgruppen: Tidlig udvikling og fastholdelse af gode idrætsvaner.

–     MS vælges til arbejdsgruppen: Idrætsfællesskaber på tværs
Ad.5.      

Principper for uddeling af ”årets forening” er besluttet. Emner tages op til næste møde.

Ad.6.      

Claus er referent til næste møde.

Ad.7.

Tillykke til Gredstedbro Boldklub med jubilæet.
Kommende sportsgrene: E-sport. Nye tiltag i flere foreninger.