Referat fra bestyrelsesmøde

Den 9. oktober 2017
Referat af bestyrelsesmøde i Esbjerg Idrætsråd (EIR)

Sted: Danhostel Esbjerg
Dato: 9. oktober 2017
Tidspunkt: Kl. 17.30-20.00

Deltagere: Villy Grøn (VG), Birthe Paarup Andersen (BPA), Helle Rohde (HR), Kim Nikolajsen (KN), Kim Bo Skøtt (KBS), Brigitta Christensen (BC), Jens Nielsen (JN), Jan Hansen (JH), Claus Jensen (CJ), Palle G. Kristensen (PGK), Svend Petermann (SP), Teddy Barrett (TB), Tommy Kristoffersen (TK), Bent Schmidt (BS), Hanne Holden (HH)

Fraværende med afbud: Henrik Mortensen (HM),

Referent: Jan Hansen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra mødet d. 12. juni 2017
2.      Forretningsudvalget orienterer
3.      Nyt fra udvalg
4.      Planlægning af valgmøde
5.      Referent til næste møde
6.      Eventuelt

Referat:

Ad.1.
Referatet blev godkendt uden anmærkning.

Ad.2.
VG orienterede omkring den skrivelse, der var sendt ud til politikerne omkring lokalegebyret den 31. august og som har gjort, at man har taget det med på budgettet fra januar 2019, hvor man har fundet 2 millioner kr. i kassen, som skal være med til at lempe lidt på lokalegebyret.

Der var enighed om det var godt brevet blev sendt og at det var positivt, at politikerne havde handlet på brevet, men der er stadig langt vej til målet.

Der blev også omtalt, at man vil ansætte en foreningskonsulent, som skulle være med til at styrke breddeidrætten i Esbjerg.

Der vil den kommende tid, ifølge Jakob Lose, være mere focus på tomme haller som er booket, men ikke bliver brugt og derfor er en udgift for Kommunen, samt hvis andre foreninger står og mangler haltimer, kan få mulighed for at få tiden i hallen.

Idrætsrådet/fordelingsudvalget kommer nok med i arbejdet om at løse problemet.

Der kommer en rapport fra DGI omkring statistik i Idræt i forskellige kommuner og rygtet siger at Esbjerg Kommune ligger nede i den tunge ende og derfor ser Idrætsrådet frem til at rapporten bliver fremlagt for politikkerne.

Ad.3.      

SSP.
Hanne Holden havde deltaget i det sidste møde og det der har været et problem, er at der har været mange aflyste møder, men at vi fra idrætsrådet stadig vil og skal være en synlig partner i dette forum.

Fodboldudvalget.
Claus Jensen havde været til boldbane møde i Darum, hvor der var stort fremmøde fra klubberne i området.

DBU vil lancere en talent udviklings koncept, hvor man fokusere mere på at få dem med, som er født i anden halvår ( 50 % ) og det gøres i sammenarbejde med skolerne

Kunststofbanerne blev diskuteret og der var kommet 2 nye i området så der bliver mulighed for alle at benytte en af de baner vi har til rådighed i kommunen.

Der er 3 fordelingsperioder hvor man kan booke sig ind på banerne.

Fordelingsudvalget.
Der har været aftalt et møde, som desværre blev aflyst på dagen pga. sygdom.

Der er dog nogle ting som skal ændres inden man sætter sig sammen og skal fordele tiderne næste gang.

Der vil være stor focus på udnyttelse af de haltimer man booker og der vil blive lavet noget opfølgende kontrol på området.

Der blev også drøftet forskellen på servicen i de kommunale haller kontra selvejende haller, hvor man får en bedre service..

Idrætsudveksling.
JN og JH var med en flok Floorbold drenge samt deres træner og 3 politiker Mussa, Annemette, Tommy samt Hanne fra forvaltningen til Nordisk Idrætsudveksling i Eskilstuna.

Turen til Sverige var fra start af fyldt med godt humør og nogle drenge, der havde troen på sig selv, da de i Danmark var nogle af de bedste inden for floorball.

Vi blev modtaget af vores svenske værter og indkvarteret på sportshotellet og drenge blev indkvarteret i hytter.

Vi fra idrætsrådet samt politikerne var den første dag ude og se på nogle af de nye idrætsfaciliteter som var bygget, siden der sidst der var idrætsudveksling i Eskilstuna.

De havde fået nyt svømmestadion, hvor bassinerne var delt op, så man havde egne omklædningsrum til de forskellige bassiner. Der var et specielt småbørnsbassin, hvor man havde bygget et akvarium på 2 x 7 meter, hvor de små skulle lære at dykke og når de så fiskene dykkede de bare ned og det var snarere et problem at få dem op og trække luft igen.

Vi fik oplyst prisen på alle herlighederne var 470 mio. svenske kroner.

Der var ligeledes rundvisning på en af Volvos gamle produktions haller, hvor 18 forskellige foreninger havde lokaler til rådighed.

Der var også bygget et helt nyt idrætscenter med 3 haller i forskellige størrelser og det hed Stiga Arena, da Stiga havde været inde over og været med til at spytte et 3 cifferet millionbeløb i centreret.

Vores floorball hold skulle spille i den nye hal og der var kun spillet en håndbold kamp inden, så det var en oplevelse at få lov til at være med til at vores knægte fik lov til at spille i hallen med plads til 8000 mennesker.

Rent sportslig gik det ikke så godt. Drengene fra Esbjerg blev kun nr. 3 i turneringen og man må sige at spillerne fra Finland var super gode og de vandt turneringen.

På det sociale plan var der lagt op til kørestols floorball, bowling samt fysiske aktiviteter samt badning. Vi var rigtig heldig med vejret deroppe.

Det var nogle rigtige hyggelige aktiviteter, vi havde og alle virkede glade og tilfredse med arrangementet.

Vi havde under ledermødet en drøftelse af planen for Idrætsudveksling i Esbjerg 2018, hvor der er multisport på programmet, dog blev der ikke fortalt, hvad vi havde af planer for aktiviteter, vi vil lave.

Der blev heller ikke planlagt, hvad der skal dystes i, når vi skal til Finland i 2019.

Men vi havde en super god tur og fik snakket med de andre lande omkring forhold, som de kæmper med i dagligdagen, samt der blev lavet nogle kontakter med de finske deltager omkring deltagelse i en turnering i Finland.

Bevægelse for livet
Kim Bo Skøtt havde været til møde omkring bevægelse for livet, som er et projekt DGI og DIF laver sammen med nogle kommuner og Esbjerg er en af dem og målet er at få 7000 flere i gang, med at lave fysiske udfoldelser, men der skal også være de fysiske rammer til de ekstra mennesker.

Aftalen er 5 årig og Esbjerg kommune smider 250.000 kr. i projektet om året og målgruppen er handicappede og unge mennesker, som gerne skal fastholdes i foreningerne.

Foreningernes Dag
Der er afholdt foreningernes dag og 50 foreninger deltog, heraf 25 idrætsforeninger, bla. Jerne IF som stillede med 48 børn til gymnastik opvisning, Ifølge Brigitta en rigtig god dag.

Ad.4.
Det som var planen, vi skulle dunke politikkerne med, røg jo lidt til jorden, da de jo har været inde og justere lidt på lokale ordningen, så derfor skal der findes nye debat oplæg.

Den nye analyse, som kommer omkring statistik i idrætten, kan politikerne give et bud på, hvor vi skal ligge på skalaen i forhold til andre kommuner.

Hvordan vi kan fastholde leder i foreningerne, skal der være mindre bureaukrati i kommunen, for foreningerne.

Hvordan de forventer idrætslivet vil se ud i Esbjerg kommune de næste 4 år.

Arbejde på kun en registrering ( DIF, DGI og kommunen ) vi skal følge oplysningsloven.

Rimeligheden i at børn, skal betale så store kontingenter, som er tilfældet i nogle klubber.

Til at lede aftenen, har vi Kristian Friis Hansen og han skal udfordre politikkerne, så vi kan få gang i snakken.

Der blev opfordret til, vi alle skulle forsøge at få nogle klubber med, fra de områder, hvor vi repræsentere ved telefonisk kontakt.

Vi er desværre oppe imod der er både fodbold og håndbold kampe i Esbjerg denne aften og derfor er mødet flyttet til ECH Park.

Ad.5.
Til næste møde, som er vores jule møde er Svend Petermann referent.

Der skal lige gøres opmærksom, på at man gerne lige må tænke over hvem der kunne være kandidater, til de priser som EIR uddeler.

Ad.6.      
Der var intet under evt.