06 dec

Priser – Esbjerg Kommune

I januar måned uddeles der hvert år 2 hæderspriser i Esbjerg Kommune, nemlig Idrætsprisen og Eskilstunapokalen (lederprisen).
Idrætsprisen uddeles som belønning for den bedste idrætspræstation. Lederprisen gives til en leder eller amatørtræner, der har øvet en uegennyttig og fortjenstfuld indsats for idrætten i Esbjerg Kommune.

EIRs foreninger kan indstille kandidater til begge priser.

Et bedømmelsesudvalg bestående af en repræsentant for Esbjerg Byråd, en repræsentant fra byens presse og en repræsentant fra EIR udpeger modtageren af Idrætsprisen.
Modtageren af Lederprisen udpeges af EIR bestyrelse.