STÅENDE UDVALG I ESBJERG IDRÆTSRÅD

Forretningsudvalg

Villy Grøn, Helle Rohde Pedersen, Kim Nikolajsen og Birthe Paarup Andersen

Fordelingsudvalg

Brigitta Christensen, Kim Bo Skøtt og Helle Rohde Pedersen

SEPE’s bestyrelse

Villy Grøn og Palle Christensen

Politisk udvalg

Kim Bo Skøtt, Teddy Barret, Helle Rohde Pedersen og Birthe Paarup Andersen

Fonde

Palle Guldager Kristensen og Helle Rhode Pedersen

SSP-samarbejde

Helle Rohde Pedersen og Jan Hansen

Samarbejde med skole og dag tilbud

Helle Rohde Pedersen og Birthe Paarup Andersen

Nordisk Idrætsudveksling

Villy Grøn, Jens Nielsen og Jan Hansen

Fodboldbaneudvalg

Jens Nielsen og Claus Jensen

Web/SoME

Brigitta Christensen